Права користувачів:

 

Дитина може одержати додому одноразово не більше 5 книг терміном до 30 днів;

Отримувати книги на абонементі діти можуть під заставу, внесену батьками (її розмір встановлює бібліотека);

Обов’язки користувачів – дітей:

 

Діти до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який надають їхні батьки, установи або особи під наглядом яких перебувають діти;

У разі зміни місця проживання, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін;

Користуючись документами з бібліотечного фонду користувач – дитина повинна дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач;

За кожний документ, одержаний на абонементі користувач – дитина (крім дошкільників та учнів 1-2 класів) розписуються в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря;

Користувач – дитина повинна бережливо ставитися до документів, одержаних із фондів бібліотеки і повертати їх в установлені строки;

Користувач – дитина, яка втратила або пошкодила документ, зобов»язана замінити його таким же документом, або документом визнаним бібліотекою рівноцінним;

За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває;

 

Користувачеві забороняється:


  • виносити з бібліотеки документи не записані у читацькому формулярі;
  • передавати іншим особам документи, одержані на свій читацький формуляр;
  • псувати отримані для користування документи (робити помітки, підкреслювати текст,  виривати сторінки тощо);
  • залишати читальний зал, не повернувши документи бібліотекареві.

 

Из истории библиотеки

После централизации библиотек в 1977 году библиотека стала называться Библиотека-филиал №12 ЦБС для детей г. Запорожья. Фонд библиотеки сегодня составляет более 21 000 документов. Площадь библиотеки — 141кв.м. В сферу обслуживания  входят 6 общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, внешкольные учреждения, жители микрорайона. Партнёрами библиотеки являются Центр детского и юношеского творчества Шевченковского района, Запорожский городской детский ботанический сад, Детская школа искусств №4, Детско-юношеский клуб «Сокол». Библиотека тесно сотрудничает с городским советом, районной администрацией, советом ветеранов района, ОАО «Мотор Сич».

В библиотеке работают 5 высококвалифицированных специалистов. Имеется 2 зала: абонемент и читальный зал младшего отдела, и абонемент и читальный зал старшего отдела. Здесь проводятся вечера, встречи, беседы, игры, конкурсы, викторины и другие массовые мероприятия. В библиотеке работают кружок «Книга и кукла», клуб любителей природы «Горицвіт».

В 2009 году библиотека приняла участие в конкурсе «Организация новых библиотечных услуг с использованием свободного доступа к Интернет» и выиграла грант. В результате в библиотеке создана компьютерная зона «Комп′ютерний Всесвіт». К услугам посетителей бесплатный Интернет,электронная почта, различные социальные сети, услуги сканирования, ксерокопирования, набора текста и печати.

Ежегодно библиотеку посещают 3500 читателей.